21. 9. 2020  1:47 Matúš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NUOŠKA, J. -- KREPS, F. Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového
Anglický názov:
Antioxidant activity of sea buckthorn biomass
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: EPR spectroscopy, DPPH test, ABTS test, ABTS assay, antioxidačná aktivita, sea buckthorn, DPPH assay, rakytník rešetliakový, EPR spektroskopia, antioxidant activity
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)