16. 9. 2019  2:07 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

NUOŠKA, J. -- KREPS, F. Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Antioxidačná aktivita biomasy rakytníka rešetliakového
Anglický názov: Antioxidant activity of sea buckthorn biomass
Český názov:
Autor: Ing. Jakub Nuoška
Ing. František Kreps, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: EPR spectroscopy, DPPH test, ABTS test, ABTS assay, antioxidačná aktivita, sea buckthorn, DPPH assay, rakytník rešetliakový, EPR spektroskopia, antioxidant activity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Nuoška
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)