20. 9. 2019  11:46 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

GRIVALSKÁ, K. -- HEGYI, Z. Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov
Anglický název: Intramolecular Modifications of Recombinant Proteins
Český název:
Autor: Ing. Katarína Grivalská
Ing. Zuzana Hegyi, PhD.
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: alkoholdehydrogenáza, proteín viažuci maltózu, alcohol dehydrogenase, Escherichia coli, epoxide hydrolase, epoxid hydroláza, solubilizácia, solubilization, TEV protease, maltose-binding protein, TEV proteáza
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Grivalská
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)