20. 9. 2019  5:50 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRIVALSKÁ, K. -- HEGYI, Z. Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov
Anglický názov: Intramolecular Modifications of Recombinant Proteins
Český názov:
Autor: Ing. Katarína Grivalská
Ing. Zuzana Hegyi, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: alkoholdehydrogenáza, proteín viažuci maltózu, alcohol dehydrogenase, Escherichia coli, epoxide hydrolase, epoxid hydroláza, solubilizácia, solubilization, TEV protease, maltose-binding protein, TEV proteáza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Grivalská
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)