22. 10. 2020  15:04 Sergej
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GRIVALSKÁ, K. -- HEGYI, Z. Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Intramolekulové modifikácie rekombinantných proteínov
Anglický názov:
Intramolecular Modifications of Recombinant Proteins
Český názov:
Autor: Ing. Katarína Grivalská
Ing. Zuzana Hegyi, PhD.
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: alkoholdehydrogenáza, proteín viažuci maltózu, alcohol dehydrogenase, Escherichia coli, epoxide hydrolase, epoxid hydroláza, solubilizácia, solubilization, TEV protease, maltose-binding protein, TEV proteáza
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Grivalská
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)