21. 10. 2019  2:08 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

THOLTOVÁ, M. -- MARTINIAKOVÁ, S. Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Inhibícia tvorby voľných radikálov pôsobením astaxantínu
Anglický názov: Inhibition of Free Radicals Formation by Astaxanthin
Český názov:
Autor: Ing. Michaela Tholtová
Ing. Silvia Martiniaková, PhD.
Pracovisko: Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Antioxidačná aktivita, Alfa-tocopherol, Alfa-tokoferol, ABTS metóda, Astaxantín, TEAC metóda, DPPH metóda, DPPH method, ABTS method, Astaxanthin, TEAC method, Antioxidant activity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Michaela Tholtová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)