12. 11. 2019  17:27 Svätopluk
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HUDECOVÁ, L. -- MARKOŠOVÁ, K. Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov
Anglický název: Preparation and Application of Bioactive Peptides
Český název:
Autor: Ing. Lenka Hudecová
Ing. Kristína Markošová, PhD.
Pracoviště: Ústav biotechnológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: natural sweeteners, antimicrobial peptides, Pichia pastoris, antimikrobiálne peptidy, prírodné sladidlá
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Lenka Hudecová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)