15. 11. 2019  10:35 Leopold
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HUDECOVÁ, L. -- MARKOŠOVÁ, K. Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Príprava a aplikácia bioaktívnych peptidov
Anglický názov: Preparation and Application of Bioactive Peptides
Český názov:
Autor: Ing. Lenka Hudecová
Ing. Kristína Markošová, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: natural sweeteners, antimicrobial peptides, Pichia pastoris, antimikrobiálne peptidy, prírodné sladidlá
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lenka Hudecová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)