14. 10. 2019  3:22 Boris
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

IVANIŠOVÁ, D. -- MOŠOVSKÁ, S. Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov
Anglický název: Effect of Nonthermal Plasma on Surface Decontamination of Sprouts
Český název:
Autor: Ing. Dana Ivanišová
Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: decontamination, sprouts, non-thermal plasma, antioxidačná aktivita, antioxidant activity, dekontaminácia, nízkoteplotná plazma, klíčky
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Dana Ivanišová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)