16. 10. 2019  12:43 Vladimíra
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANIŠOVÁ, D. -- MOŠOVSKÁ, S. Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Účinok nízkoteplotnej plazmy na povrchovú dekontamináciu klíčkov
Anglický názov: Effect of Nonthermal Plasma on Surface Decontamination of Sprouts
Český názov:
Autor: Ing. Dana Ivanišová
Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: decontamination, sprouts, non-thermal plasma, antioxidačná aktivita, antioxidant activity, dekontaminácia, nízkoteplotná plazma, klíčky
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Dana Ivanišová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)