23. 10. 2020  13:19 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REPASKÝ, M. -- ŠORAL, M. Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba
Anglický názov:
Identification of Selected Compounds Isolated in the Phytochemical Screening of Quercus pontica and Ziziphus jujuba
Český názov:
Autor: Ing. Martin Repaský
Ing. Michal Šoral, PhD.
Pracovisko:
Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: spinový operátor, nuclear magnetic resonance, Quercus pontica, spin operator, flavonol, Ziziphus jujuba, jadrová magnetická rezonancia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)