18. 10. 2019  0:47 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

REPASKÝ, M. -- ŠORAL, M. Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Identifikácia vybraných látok izolovaných vo fytochemickom skríningu Quercus pontica a Ziziphus jujuba
Anglický názov: Identification of Selected Compounds Isolated in the Phytochemical Screening of Quercus pontica and Ziziphus jujuba
Český názov:
Autor: Ing. Martin Repaský
Ing. Michal Šoral, PhD.
Pracovisko: Centrálne laboratóriá FCHPT
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: spinový operátor, nuclear magnetic resonance, Quercus pontica, spin operator, flavonol, Ziziphus jujuba, jadrová magnetická rezonancia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Repaský
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)