17. 10. 2019  5:19 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUŠNIEROVÁ, I. -- DOVINOVÁ, I. Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu
Anglický název: Changes in Hydrogen Sulphide and Antioxidant Response in the Neurodegenerative-D-galactose and Hypertensive-SHR model
Český název:
Autor: Ing. Ivana Kušnierová
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Pracoviště: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: SOD, H2S, D-galaktóza, D-galactose, antioxidačná odpoveď, oxidačný stres, antioxidant response, oxidative stress, CSE, SHR
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Kušnierová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)