16. 9. 2019  22:55 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUŠNIEROVÁ, I. -- DOVINOVÁ, I. Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Zmeny regulácie sírovodíka a antioxidačnej odpovedi u neurodegeneratívneho- D-galaktózového a hypertenzného - SHR modelu
Anglický názov: Changes in Hydrogen Sulphide and Antioxidant Response in the Neurodegenerative-D-galactose and Hypertensive-SHR model
Český názov:
Autor: Ing. Ivana Kušnierová
RNDr. Ima Dovinová, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: SOD, H2S, D-galaktóza, D-galactose, antioxidačná odpoveď, oxidačný stres, antioxidant response, oxidative stress, CSE, SHR
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Ivana Kušnierová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)