21. 10. 2019  2:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOTTYÁNOVÁ, A. -- LAKATOŠ, B. Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek
Anglický názov: Analysis of the presence of selected sphingolipids in different types of cancer cells
Český názov:
Autor: Ing. Alžbeta Bottyánová
doc. Ing. Boris Lakatoš, PhD.
Pracovisko: Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ceramides, sphingolipids, glucosylceramide, lactosylceramide, sfingolipidy, glukozylceramid, laktozylceramid, ceramidy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Alžbeta Bottyánová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)