27. 10. 2020  13:52 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BOTTYÁNOVÁ, A. -- LAKATOŠ, B. Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Analýza zastúpenia vybraných sfingolipidov u rôznych typov rakovinových buniek
Anglický názov:
Analysis of the presence of selected sphingolipids in different types of cancer cells
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biochémie a mikrobiológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: ceramides, sphingolipids, glucosylceramide, lactosylceramide, sfingolipidy, glukozylceramid, laktozylceramid, ceramidy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)