21. 10. 2020  10:28 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GIBALOVÁ, A. -- HRONSKÁ, H. Biotechnologická príprava maltooligosacharidov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Biotechnologická príprava maltooligosacharidov
Anglický názov: Biotechnological Preparation of Maltooligosaccharides
Český názov:
Autor: Ing. Anna Gibalová
Ing. Helena Hronská, PhD.
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: pululanáza, pullulanase, maltotrióza, maltotriose, maltooligosaccharides, pululán, pullulan, maltooligosacharidy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)