21. 10. 2020  5:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SZENDREIOVÁ, D. -- DANIELIK, V. Hustota a viskozita kvapalných hnojív. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Hustota a viskozita kvapalných hnojív
Anglický názov:
Density and viscosity of liquid fertilizers
Český názov:
Autor:
Ing. Dominika Szendreiová
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: dusíkaté hnojivá, viskozita, nitrogen fertilizers, kvapalné hnojivá, hustota, viscosity, density, liquid fertilizers, hydropónia, hydroponics
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)