19. 10. 2019  11:37 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ORAVCOVÁ, K. -- DANIELIK, V. Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Korózia kovov v materiáloch používaných pre skladovanie tepla
Anglický názov: Metal Corrosion in Materials Used for the Heat Accumulation
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Oravcová
prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Pracovisko: Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: korózia, nehrdzavejúca oceľ, stainless steel, PCM, heat storage, corrosion, steel, oceľ, aluminum, hliník, skladovanie tepla
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Oravcová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)