23. 10. 2020  13:45 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KARĽOVÁ, M. -- DANIELIK, V. Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Fázový diagram sústavy draselno-horečnatého hnojiva
Anglický názov: Pfase diagram of the potasium-magnesium fertilizer
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie anorganickej technológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mixed fertilizers, reciprocal system, zmesné hnojivá, recipročná sústava, fázové rovnováhy, síran draselný, K2SO4 - KCl - MgCl2 - MgSO4 - H2O, phase equilibrium, potassium sulphate
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. et Ing. Mária Karľová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)