21. 10. 2020  5:01 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GONEKOVÁ, S. -- BENICKÁ, E. GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
GC-MS analýza prchavých zložiek výberových vín
Anglický názov:
GC-MS analysis of volatile components of selection wine
Český názov:
Autor: Ing. Stanislava Goneková
doc. Ing. Eva Benická, PhD.
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: volatile aromatic-active compounds, Tokajské výberové víno, headspace-SPME, gas chromatography, prchavé arómovo-aktívne zlúčeniny, plynová chromatografia, Tokaj selection wine
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Stanislava Goneková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)