27. 10. 2020  13:17 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DRDAJOVÁ, L. -- ŠUTÝ, Š. Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Charakterizácia a využitie lignocelulózových materiálov pre biodegradovateľné biokompozity
Anglický názov:
Characterization and utilitation of lignocellulosic materials for biodegradable biocomposites
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: chemical modification, lignocellulosic materials, biodegradovateľné biokompozity, rice husks, biodegradable biocomposites, chemická modifikácia, ryžové šupky, lignocelulózové materiály
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Lívia Drdajová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)