17. 10. 2019  2:32 Hedviga
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KÚDELA, P. -- DRTIL, M. Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Anglický název: Optimization of industrial WWTP operation
Český název:
Autor: Ing. Pavol Kúdela
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Pracoviště: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: aktivácia, sewage, tertiary coagulation and adsorption, emission-imission principle, emisno-imisný princíp, activation, splaškové vody, terciárna koagulácia a adsorpcia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Kúdela
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)