16. 9. 2019  4:41 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KÚDELA, P. -- DRTIL, M. Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Optimalizácia prevádzky priemyselnej ČOV
Anglický názov: Optimization of industrial WWTP operation
Český názov:
Autor: Ing. Pavol Kúdela
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: aktivácia, sewage, tertiary coagulation and adsorption, emission-imission principle, emisno-imisný princíp, activation, splaškové vody, terciárna koagulácia a adsorpcia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Pavol Kúdela
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)