19. 10. 2019  12:15 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAJÁNEK, J. -- GAŠPAROVIČOVÁ, D. Katalytická oxidácia cyklopentanónu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Katalytická oxidácia cyklopentanónu
Anglický názov: Catalytic Oxidation of Cyclopentanone
Český názov:
Autor: Ing. Jakub Kajánek
Ing. Dana Gašparovičová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cyklopentanón, uhlíková čerň, cyclopentanone, dusíkom dopované katalyzátory, Boehmova titrácia, nitrogen-doped catalysts, carbon black, kyselina glutárová, Boehm titration, glutaric acid
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Jakub Kajánek
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)