18. 10. 2019  1:33 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TABIŠ, M. -- DRTIL, M. Komplexný výpočet mestských ČOV. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Komplexný výpočet mestských ČOV
Anglický názov: Complex calculation of municipal WWTP
Český názov:
Autor: Ing. Matúš Tabiš
prof. Ing. Miloslav Drtil, PhD.
Pracovisko: Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výpočet parametrov, WWTP up to and more than 10 000 inhabitants, calculation of WWTP, objemy, spotreby, volumes, ČOV do a nad 10 000 obyvateľov, production, consumption, produkcie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Tabiš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)