16. 9. 2019  22:12 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUČERA, J. -- MACKUĽAK, T. Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Anglický název: Degradation or removal of microplasties by progressive processes
Český název:
Autor: Ing. B.Sc. Jozef Kučera
doc. Ing. Tomáš Mackuľak, PhD.
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: microplastics, membránová technológia, čistenie vôd, micropollutants, sorpcia, mikropolutanty, membrane technology, adsorption, Mikroplasty, waste water treatment
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. B.Sc. Jozef Kučera
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)