21. 10. 2020  4:49 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KUČERA, J. -- MACKUĽAK, T. Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Degradácia či odstraňovanie mikroplastov pomocou progresívnych procesov
Anglický názov: Degradation or removal of microplasties by progressive processes
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: microplastics, membránová technológia, čistenie vôd, micropollutants, sorpcia, mikropolutanty, membrane technology, adsorption, Mikroplasty, waste water treatment
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)