19. 10. 2019  11:50 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PERONČÍK, M. -- MIKULAJOVÁ, A. Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií
Anglický názov: Bioactive Components of Fermented Cereals
Český názov:
Autor: Ing. Martin Perončík
Ing. Anna Mikulajová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: cereálie, pseudocereals, fermentácia, fenoly, pseudocereálie, antioxidačná aktivita, cereals, phenolics, antioxidant activity, fermentation
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Martin Perončík
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)