21. 10. 2020  10:29 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PERONČÍK, M. -- MIKULAJOVÁ, A. Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Bioaktívne zložky fermentovaných cereálií
Anglický názov:
Bioactive Components of Fermented Cereals
Český názov:
Autor: Ing. Martin Perončík
Ing. Anna Mikulajová, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie výživy a hodnotenia potravín
Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: cereálie, pseudocereals, fermentácia, fenoly, pseudocereálie, antioxidačná aktivita, cereals, phenolics, antioxidant activity, fermentation
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Martin Perončík
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)