21. 10. 2020  5:13 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KRAMPLOVÁ, Z. -- ŠTEFUCA, V. Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Biokatalytická príprava prírodného fenylacetaldehydu
Anglický názov:
Biocatalytic preparation of natural phenylacetaldehyde
Český názov:
Autor:
Ing. Zuzana Kramplová
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: immobilization, imobilizácia, fenylacetaldehyd, phenylacetaldehyde, Gluconobacter oxydans, baktérie octového kvasenia, entrapment, acetic acid bacteria
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)