21. 9. 2019  23:25 Matúš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PARAČKOVÁ, P. -- ČEPPAN, M. Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Spektrálne vlastnosti modelových systémov mikrobiálneho znečistenia papiera
Anglický název: Spectral properties of Model Systems of Microbial Contamination of Paper
Český název:
Autor: Ing. Patrícia Paračková
prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Pracoviště: Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: UV-Vis-NIR spektroskopia, UV-Vis-NIR spectroscopic methods, cultural heritage, kultúrne dedičstvo, vláknité mikroskopické huby, filamentous microscopic fungi, biodeterioration, biodeteriorácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Patrícia Paračková
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)