21. 10. 2019  2:04 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÚČIKOVÁ, K. -- SZARKA, A. Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina
Anglický názov: Analysis of yogurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Búčiková
Ing. Agneša Szarka, PhD.
Pracovisko: Ústav analytickej chémie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: DLLME, yogurt, GC-MS, pesticides, jogurt, QuEChERS, pesticídy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Kristína Búčiková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)