27. 10. 2020  13:38 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÚČIKOVÁ, K. -- SZARKA, A. Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Analýza jogurtov s využitím kombinácie QuEChERS a disperznej mikroextrakcie kvapalina-kvapalina
Anglický názov:
Analysis of yogurt samples by combination of QuEChERS and dispersive liquid-liquid microextraction
Český názov:
Autor: Ing. Kristína Búčiková
Ing. Agneša Szarka, PhD.
Pracovisko:
Ústav analytickej chémie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: DLLME, yogurt, GC-MS, pesticides, jogurt, QuEChERS, pesticídy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)