27. 10. 2020  12:14 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

LÉPES, D. -- TOMANOVÁ, K. Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Biodegradovateľné zmesi na báze polymérov z obnoviteľných zdrojov surovín
Anglický názov:
Biodegradable Blends Based on Polymers from Renewable Resources
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien
Oddelenie spracovania polymérov (detaš. pracovisko)
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: termoplastický škrob, biodegradable polymer, polyhydroxybuthyrate, thermoplastic starch, biodegradovateľný polymér, polyhydroxybutyrát, kyselina polymliečna, polylactic acid
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)