16. 9. 2019  14:16 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

CASADO VILLAVERDE, I. -- DERCO, J. Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Závěrečná práce. 2019.

Originální název: Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Český název:
Autor: Irene Casado Villaverde
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Pracoviště: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Závěrečná práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: angličtina
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Irene Casado Villaverde
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)