21. 10. 2019  7:36 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CASADO VILLAVERDE, I. -- DERCO, J. Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Záverečná práca. 2019.

Originálny názov: Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Český názov:
Autor: Irene Casado Villaverde
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Pracovisko: Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Záverečná práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Irene Casado Villaverde
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)