21. 10. 2020  4:55 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CASADO VILLAVERDE, I. -- DERCO, J. Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method. Záverečná práca. 2019.

Originálny názov:
Arsenic Removal from Drinking Water by Adsorption Method
Český názov:
Autor: Irene Casado Villaverde
prof. Ing. Ján Derco, DrSc.
Pracovisko:
Oddelenie environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Záverečná práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Irene Casado Villaverde
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)