23. 10. 2020  13:46 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FURKA, M. -- KLAUČO, M. Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: MATMPC, PID, LQR, Furutovo kyvadlo, Furuta pendulum
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)