18. 10. 2019  1:01 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FURKA, M. -- KLAUČO, M. Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Development of Control Algorithms for Rotational Inverted Pendulum
Český názov:
Autor: Ing. Matúš Furka
Ing. Martin Klaučo, PhD.
Pracovisko: Oddelenie informatizácie a riadenia procesov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: MATMPC, PID, LQR, Furutovo kyvadlo, Furuta pendulum
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Furka
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)