17. 10. 2019  6:12 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MALIŠOVÁ, M. -- HORŇÁČEK, M. Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Príprava hydrotalcitov a ich použitie pri výrobe bionafty pomocou transesterifikácie
Anglický názov: The preparation of hydrotalcites and their using at production of biodesiel by transesterification reaction
Český názov:
Autor: Ing. Miroslava Mališová
Ing. Michal Horňáček, PhD.
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: hydrotalcit, merný povrch, transeterifikácia, bázicita, transeterification, specific surface area, FAME, heterogenous catalyst, heterogénna katalýza, hydrotalcite
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Miroslava Mališová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)