27. 10. 2020  14:11 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ELIÁŠOVÁ, D. -- SEKRETÁR, S. Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Antioxidačná aktivita extraktov z vybraných druhov fytomasy
Anglický názov: Antioxidative Activity of Extracts from Selected Types of Phytomass
Český názov:
Autor:
Ing. Denisa Eliášová
doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie potravinárskej technológie
Ústav potravinárstva a výživy
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, DPPH, extrakty korenín, Oxitest, extracts from spices, antioxidative activity
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Eliášová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)