18. 10. 2019  1:57 Lukáš
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SKUBANOVÁ, N. -- HÁZ, A. Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie
Anglický název: Extraction and characterization of extractives from spruce bark for purposes of potential valorisation
Český název:
Autor: Ing. Nikola Skubanová
Ing. Aleš Ház, PhD.
Pracoviště: Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: spruce bark, smreková kôra, supercritical extraction, antioxidačná aktivita, superkritická extrakcia, extractive compounds, scCO2, antioxidant activity, extraktívne zlúčeniny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Nikola Skubanová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)