21. 10. 2020  4:30 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

SKUBANOVÁ, N. -- HÁZ, A. Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Extrakcia a charakterizácia akcesorických látok zo smrekovej kôry pre účely potenciálnej valorizácie
Anglický názov: Extraction and characterization of extractives from spruce bark for purposes of potential valorisation
Český názov:
Autor:
Ing. Nikola Skubanová
Ing. Aleš Ház, PhD.
Pracovisko:
Oddelenie dreva, celulózy a papiera
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: spruce bark, smreková kôra, supercritical extraction, antioxidačná aktivita, superkritická extrakcia, extractive compounds, scCO2, antioxidant activity, extraktívne zlúčeniny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Nikola Skubanová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)