6. 6. 2020  22:22 Norbert
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÚDOVÁ, N. -- HUDEC, I. Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky
Anglický názov:
Rubber blends for rubber-metal hydraulic bushings
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: swelling, napučiavanie, hydrobushing, guma, rubber, hydraulický silentblok
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Natália Búdová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)