30. 3. 2020  5:56 Vieroslava
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BÚDOVÁ, N. -- HUDEC, I. Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Gumárske zmesi pre gumokovové hydraulické silentbloky
Anglický názov: Rubber blends for rubber-metal hydraulic bushings
Český názov:
Autor: Ing. Natália Búdová
prof. Ing. Ivan Hudec, PhD.
Pracovisko: Ústav prírodných a syntetických polymérov
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: swelling, napučiavanie, hydrobushing, guma, rubber, hydraulický silentblok
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Natália Búdová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)