18. 10. 2019  1:37 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PÁTEREK, F. -- VARINY, M. Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
Český názov:
Autor: Ing. Filip Páterek
Ing. Miroslav Variny, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: čierny lúh, mathematical modelling, black liquor, odparka, matematické modelovanie, odparovanie, evaporation, evaporator
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Filip Páterek
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)