23. 10. 2020  14:22 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJDOŠ, M. -- REBROŠ, M. Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids
Český názov:
Autor:
Ing. Matúš Gajdoš
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: split GFP metóda, biocatalysis, Pseudomonas fluorescens esterase, non-canonical amino acids, split GFP method, biokatalýza, nekanonické aminokyseliny, Pseudomonas fluorescens esteráza
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Matúš Gajdoš
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)