18. 10. 2019  2:02 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GAJDOŠ, M. -- REBROŠ, M. Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Directed Evolution of an Esterase from Pseudomonas fluorescens Using Non-canonical Amino Acids
Český názov:
Autor: Ing. Matúš Gajdoš
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: split GFP metóda, biocatalysis, Pseudomonas fluorescens esterase, non-canonical amino acids, split GFP method, biokatalýza, nekanonické aminokyseliny, Pseudomonas fluorescens esteráza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matúš Gajdoš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)