18. 10. 2019  0:55 Lukáš
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FORRAIOVÁ, D. -- REBROŠ, M. Biokatalytická príprava aróm. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Biokatalytická príprava aróm
Anglický názov: Biocatalytic Preparation of Aromatic Compounds
Český názov:
Autor: Ing. Denisa Forraiová
doc. Ing. Martin Rebroš, PhD.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: 1-phenylethanol, chiral alcohol, chirálny alkohol, Escherichia coli, S-phenylethanol dehydrogenase, S-fenyletanoldehydrogenáza, 1-fenyletanol
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Forraiová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)