23. 10. 2020  13:35 Alojza
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

FORRAIOVÁ, D. -- REBROŠ, M. Biokatalytická príprava aróm. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Biokatalytická príprava aróm
Anglický názov:
Biocatalytic Preparation of Aromatic Compounds
Český názov:
Autor:
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: 1-phenylethanol, chiral alcohol, chirálny alkohol, Escherichia coli, S-phenylethanol dehydrogenase, S-fenyletanoldehydrogenáza, 1-fenyletanol
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)