21. 10. 2020  11:19 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

GROLMUSOVÁ, J. -- STOPKA, J. CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: CFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktora
Anglický názov: CFD modelling of gas-liquid stirred bioreactor
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: two-phase system, CFD modeling, dynamika tekutín, turbulent flow, turbulentné prúdenie, CFD modelovanie, dvojfázový systém, fluid dynamics
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Júlia Grolmusová
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)