21. 10. 2019  1:50 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DOBIAŠOVÁ, H. -- ILLEOVÁ, V. Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Comparative expression analysis for whole-cell production of cellobiose
Český názov:
Autor: Ing. Hana Dobiašová
Ing. Viera Illeová, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Ribozóm viažuce miesto, Celobiózofosforyláza, Cell-free extract, Celé bunky, Bunkový extrakt, Cellobiose phosphorylase, Ribosomal binding site, Promótor, Sucrose phosphorylase, pBICI, pDUAL, Syntéza celobiózy, Promoter, Whole cells, Cellobiose synthesis, Sacharózofosforyláza
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Hana Dobiašová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)