19. 10. 2019  13:54 Kristián
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

DUCHOŇOVÁ, K. -- GRACZOVÁ, E. Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Anglický název: Separation of azeotropic system using ionic liquid
Český název:
Autor: Ing. Katarína Duchoňová
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: extractive distillation, NRTL equation, ionic liquids, iónové kvapaliny, NRTL rovnica, film evaporator, extrakčná rektifikácia, filmová odparka
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Duchoňová
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)