21. 10. 2019  7:07 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUCHOŇOVÁ, K. -- GRACZOVÁ, E. Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Anglický názov: Separation of azeotropic system using ionic liquid
Český názov:
Autor: Ing. Katarína Duchoňová
doc. Ing. Elena Graczová, CSc.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: extractive distillation, NRTL equation, ionic liquids, iónové kvapaliny, NRTL rovnica, film evaporator, extrakčná rektifikácia, filmová odparka
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Katarína Duchoňová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)