21. 10. 2020  4:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

DUCHOŇOVÁ, K. -- GRACZOVÁ, E. Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Delenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapaliny
Anglický názov:
Separation of azeotropic system using ionic liquid
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: extractive distillation, NRTL equation, ionic liquids, iónové kvapaliny, NRTL rovnica, film evaporator, extrakčná rektifikácia, filmová odparka
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)