18. 9. 2019  17:57 Eugénia
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

BARTOŠ, M. -- LABOVSKÝ, J. Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Anglický název: Mathematical modelling and optimisation of the RHC reactor
Český název:
Autor: Ing. Matej Bartoš
Ing. Juraj Labovský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: mathematical modeling, matematické modelovanie, softvér, visualization, software, 3D interpolation, teplotný profil, vizualizácia, temperature profile, 3D interpolácia
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Bartoš
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)