31. 10. 2020  16:33 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTOŠ, M. -- LABOVSKÝ, J. Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Anglický názov:
Mathematical modelling and optimisation of the RHC reactor
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mathematical modeling, matematické modelovanie, softvér, visualization, software, 3D interpolation, teplotný profil, vizualizácia, temperature profile, 3D interpolácia
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Matej Bartoš
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)