17. 10. 2019  4:30 Hedviga
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BARTOŠ, M. -- LABOVSKÝ, J. Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Matematické modelovanie a optimalizácia RHC reaktora
Anglický názov: Mathematical modelling and optimisation of the RHC reactor
Český názov:
Autor: Ing. Matej Bartoš
Ing. Juraj Labovský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: mathematical modeling, matematické modelovanie, softvér, visualization, software, 3D interpolation, teplotný profil, vizualizácia, temperature profile, 3D interpolácia
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Matej Bartoš
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)