24. 10. 2019  6:18 Kvetoslava
Akademický informační systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - seznam publikací


V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KARAS, D. -- LABOVSKÝ, J. Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí. Diplomová práce. 2019.

Originální název: Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
Anglický název: Mathematical Modelling of Vapour Cloud Explosion Consequences
Český název:
Autor: Ing. Denis Karas
Ing. Juraj Labovský, PhD.
Pracoviště: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikace: závěrečná práce
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práce
Místo vydání:
Rok vydání: 2019
Počet stran:
Původní jazyk: slovenština
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis v českém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Multi-Energy method, GIS, mathematical modeling, matematické modelovanie, softvér, software, VCE, metóda Multi-Energy
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Denis Karas
Poslední změna: 01.06.2019 22:25 (Import dat z knihovny)