21. 10. 2019  22:39 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KARAS, D. -- LABOVSKÝ, J. Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Matematické modelovanie následkov výbuchu plynných zmesí
Anglický názov: Mathematical Modelling of Vapour Cloud Explosion Consequences
Český názov:
Autor: Ing. Denis Karas
Ing. Juraj Labovský, PhD.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: Multi-Energy method, GIS, mathematical modeling, matematické modelovanie, softvér, software, VCE, metóda Multi-Energy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Denis Karas
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)