21. 10. 2020  3:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEJČÍKOVÁ, A. -- POLAKOVIČ, M. Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens
Český názov:
Autor: Ing. Anna Matejčíková
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Pracovisko:
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk:
angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kultivácia, cultivation, photobionts, mikroriasy, fotobión, microalgae
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)