21. 10. 2019  1:40 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MATEJČÍKOVÁ, A. -- POLAKOVIČ, M. Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Development of Cultivation Systems and Strategies for Photobionts Isolated from Lichens
Český názov:
Autor: Ing. Anna Matejčíková
prof. Ing. Milan Polakovič, CSc.
Pracovisko: Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: angličtina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kultivácia, cultivation, photobionts, mikroriasy, fotobión, microalgae
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Anna Matejčíková
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)