21. 10. 2020  10:18 Uršuľa
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHÁLOVÁ, L. -- ŠTEFUCA, V. Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov:
Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín
Anglický názov:
Two-enzyme system for the preparation of natural aroma by reduction of carbonyl compounds
Český názov:
Autor:
Pracovisko:
Ústav biotechnológie
Druh publikácie:
záverečná práca
Vysoká škola:
-
Typ práce:
Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania:
2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: alkoholdehydrogenáza, alcohol dehydrogenase, regenerácia kofaktora, formate dehydrogenase, formátdehydrogenáza, trans-2-hexenal, trans-2-hexenál, natural aroma, trans-2-hexenol, cofactor regeneration, prírodné arómy
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)