19. 10. 2019  11:40 Kristián
Akademický informačný systém

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie - zoznam publikácií


V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MIHÁLOVÁ, L. -- ŠTEFUCA, V. Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín. Diplomová práca. 2019.

Originálny názov: Dvojenzýmový systém na prípravu prírodných aróm redukciou karbonylových zlúčenín
Anglický názov: Two-enzyme system for the preparation of natural aroma by reduction of carbonyl compounds
Český názov:
Autor: Ing. Lenka Mihálová
doc. Ing. Vladimír Štefuca, CSc.
Pracovisko: Ústav biotechnológie
Druh publikácie: záverečná práca
Vysoká škola: -
Typ práce: Diplomová práca
Miesto vydania:
Rok vydania: 2019
Počet strán:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v českom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: alkoholdehydrogenáza, alcohol dehydrogenase, regenerácia kofaktora, formate dehydrogenase, formátdehydrogenáza, trans-2-hexenal, trans-2-hexenál, natural aroma, trans-2-hexenol, cofactor regeneration, prírodné arómy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Lenka Mihálová
Posledná zmena: 01.06.2019 22:25 (Import dát z knižnice)